Fetmainitiativet

Ett upprop för att stävja fetmaepidemin

Vi lever i ett samhälle som ständigt uppmuntrar till matintag och stillasittande, eller annorlunda uttryckt              “The genetic background loads the gun, but the environment pulls the trigger” (George Bray).

Det är därför hög tid för politiska beslut som vågar stå emot kommersiella intressen och som står upp för människors hälsa.

Via “fetmauppropet” kan du påverka politiker till att ta sådana beslut.

En stor andel av Sveriges fetmaforskare har redan visat sitt stöd.

Här stödjer du uppropet: http://upprop.nu/DWXI

Fetmauppropet är ett initiativ för att få till ökade insatser på samhällsnivå för att förebygga fetma och övervikt, liknande det framgångsrika arbete som skedde med att minska rökningen i Sverige. Alla är välkomna att underteckna uppropet, men i grunden består vi av svenska experter (främst forskare och kliniker) som arbetat med fetmarelaterade frågor under många år. Arbetet med uppropet är helt ideellt, och vi tar inte emot donationer.